Путник алтатурист • КАСАНДРА
  од

  45 €

  КАСАНДРА од 45 € почетна цена

  Грција(Касандра) ЛЕТО 2017... • СИТОНИЈА
  од

  59 €

  СИТОНИЈА од 59 € почетна цена

  Грција(Ситонија) ЛЕТО 2017... • АТОС
  од

  110 €

  АТОС од 110 € почетна цена

  Грција(Атос) ЛЕТО 2017... • ЈОНСКИ БРЕГ
  од

  49 €

  ЈОНСКИ БРЕГ од 49 € почетна цена

  Грција(Јонски Брег) Лето 2017... • ПИЕРИА
  од

  39 €

  ПИЕРИА од 39 € почетна цена

  Грција(Пиериа) Лето 2017... • ОСТРОВИ
  од

  49 €

  ОСТРОВИ од 49 € почетна цена

  Грција(Острови) Лето 207...
 • Грција


  ПРВ КРАК - ХОТЕЛИ
  од

  100 €

  ПРВ КРАК - ХОТЕЛИ од 100 € почетна цена

  Хотели - Касандра...
 • Грција


  ВТОР КРАК - ХОТЕЛИ
  од

  100 €

  ВТОР КРАК - ХОТЕЛИ од 100 € почетна цена

  СИТОНИЈА - ХОТЕЛИ...
 • Грција


  ПИЕРИА -ХОТЕЛИ
  од


  ПИЕРИА -ХОТЕЛИ од почетна цена

  ...
 • Грција


  ЈОНСКИ БРЕГ - ХОТЕЛИ
  од


  ЈОНСКИ БРЕГ - ХОТЕЛИ од почетна цена

  ...
Еднодневни и Викенд Патувања


почетна цена

4150 €
почетна цена


почетна цена

Кружни Патувања


почетна цена


почетна цена


почетна цена

625 €
почетна цена

Екскурзии

12 €
почетна цена

45 €
почетна цена

75 €
почетна цена

279 €
почетна цена


Денешни најдобри
понуди


Почнете со пребарување на нашите денешни понуди

© 2014 | Општи услови за патување
Сите права се задржани

Адреса
Максим Горки 31А
1000 Скопје Македонија
Контакт
(02) 32 28 701 +389 (0)2 32 28 701
+389 (0) 78 435 018
+389 (0) 78 384 216
contact@putnikaltaturist.mk
Социјални мрежи

p


Партнери
Овозможено од